umetnost kuvanja

Dobrodošli na moj blog...

31.05.2006.

......GARDEN PARTY ..... VRTNI PRIJEM......

......GARDEN PARTY ..... VRTNI PRIJEM......
garden partija- vrtni prijem kao i coctail party jeste prijem uobičajen u americi, a odatle je prenet u evropu i do nas. to je svečani prijem koji se organizuje povodom važnih događaja, proslava, poslovnih sastanaka, tj. onda kad se želi uslužiti veći broj uzvanika. a vreme trajanja prijema je nekim rzlogom ograničeno kao i ostali obroci svečanog karaktera. za
garden partiju moramo imati neki povod, zbog čega se priređuje najčešći povodi za organizovanje jedne takve svečanosti jesu.:
proslava državnih praznika ................... konferencije za štampu.
skapanje posloavnih ugovora ............. kulturne manifestacije.
--- modne revije -----------,otvaranje poslovnih objekata i drugih.
cilj ovog prijema je da se uzvanici okrepe , osveže, aliuz muziku , program plesa i razonode,. karakteristično je za garden – party da duže traje. u odnosu na coctail – party, jer uzvanice sede kod stola. izbor jela je vrlo sličan kao i piće, s manjim razlikama. kod toplih jela gde se daju više jela sa roštilja, mala razlika je i kod slatkih desertnih jela.obzirom da ja vrema priređivanja samo u letnjim mesecima , mogućno je proširiti izbor pića. dajemo veći broj dugačkih barskih mešavina( long drinks ) i ostalih osvežavajućih napitaka, voćnih sokova limunade ,hladni punčevi i tako dalje.

garden partiju priređujemo naterasama , bazenima, vrtovima, a moguće je pripremiti u hotelima koji raspolažu zimskim vrtovima naprimer sala
’’grand- garden sala’’. konstatujemo da je garden party - vrlo svečan i moguć događaj. zbog toga se terasa ili vrt za tu priliku svečano uređuje. postojeće zelenilo i cveće dopunjije se i razmešta. stolovi se prekrivaju stiljnjacima pastelnih boja. posebno se podešava svetlo radi postizanja što boljih svetlosnih efekata.
------------- Prijem - porudžbine za garden party .....................
porudžbinu za svečani prijem prima odgovorno lice tj. odgovorna osoba, najčešće šef ugostiteljskog servisa. neobično je važno da se porudžbina primi nekoliko dana unapred, da bih se moglosprovesti temeljna organizacija rada. u principu primamo samo one porudžbine za koje smo sigurni, da ćemo ih moći izvršiti u potpunosti. da ćemo biti na visini renomea ugostiteljske kuće i da ćemo u potpunosti zadovoljiti naručioca.posebnu pažnju kod prijema porudžbine treba povesti o želji naručioca. njegovim finacijskim mogućnostima te o mogućnostima kuhinje. znači stručnost kuvara i tehnička opremljenost kuhinje.kad neko želi naručiti garden – party ili neki drugi svečani obrok , obraća se ugostiteljskom servisu objekta. zahteva da mu se dostavi pismena ponuda sa izborom jela i pića i ostalih faktora koji čine ukupnu i pojedinačnu cenu . kod razgovora sa naručiocem odgovorna osoba poslužiti će se sa :
– potsetnikom za prijem porudžbine.
– asortimanom uobičajenih jela i pića, koja se pripremaju za takvu prilikuodnosno svečanost na bazi kalkulacije.
potsetnik za prijem porudžbine
ime ili naziv naručioca- naslov naručioca, telefon
........ potsetnik za prijem porudžbine ........
......ime ili naziv naručioca--- naslov naručioca –telefon .
.....vrsta obroka..
.... povod za svečanost..
..... dan i sat održavanja
---- mesto , terasa , vrt.
..... dekoracuja
---- izbor jela i pića.
..... cigare i cigarete
..... muzika .................................................................................program.
---- cena ukupno ........................................................... cena pojedinačno
.... način usluživanja.., plćanja, i račun.
st.- 93. ovo je uobičajen formular koji imaju dobro organizovane ugostiteljske kuće. detaljno ispunjen potsetnik, može postati porudžbina ako ga obe strane overe, potpisom i pečatom. češći je slučaj dase podsetnikom služimo samo u fazi početnih razgovora, pa naknadno šaljemo naručiocu pismenu ponudu, koja se prihvata ili
neprihvata ili pak ima izmene i dopune.
-------- Asortiman jela i pića koji je uobičajen za garden party.
kod svečanih prijema , pa tako i kod ovog potrebno je pridržavati se stanovitog asortimana redosleda jaela i pića. ovaj predlog mora biti vrlo bogat. a naručioc može ponešto da izmeni i logičan redosled , pri tome se mora prilagoditi naručiocu.
apetisani : pratioci aperitiva mogu biti : pom čips , maslinke, grisini, krekeri, kikiriki, prženi lešnici, prženi bademi, prutići od lisnatog testa.
haladna jela: najčešće čine – kanapei tj. mali dekorativni sendviči.
...... kanapei sa kavijarom ......................kanapei ’’ šambord ’’
...... kanapei ’’ siti ’’ ................................... kanapei ’’paezan ’’
...... kanapei ’’ homard’’ ............................. kanapei ’’ masena ’’
....... savitci od pršuta , savitci od rozbifa, krastavci omotani šunkom, viršle u lisnatom testu , pogačice s čvarcima, tvrdi sirevi s južnim voćem .
topla jela : oslić ’’ orly ’’, škampi na pariski , pileće belo meso ’’ orly’’, kobasice sa senfom, ćevapčići, ražnjići , okruglice od mes, goveđi i teleći medaljoni, i slična jela.
hladna i topla jela .: veličine su jednog zalogaja tj. snackovi- snekovii konzumiraju se bez pribora . umesto kojeg se koriste čačkalice—stickere.
desertna jela : razni minjoni, medaljoni, više vrsta sladoleda, kupovi , i voćne kreme.
Pića : aperitivne barske mešavine – kokteli – ( coctaili ) kao što su : martini dray, wite lady, side car, i ostali. osim mešavina nudimo – bitr, gorke likere, sokove od voća i povrća , vina crna i bela, piva, mineralnu vodu, nladne punčeve, fizeve, koblere, bole uz desertna jela, nudimo penušac domaćii šampanjac , te uz kafu digestive.: konjak, vinjak, maraskino , benediktiner i druge.
količine jela i pića koje se priređuju po osobi .
.... deset---- do ... dvadeset--- grama po osobi od svake vrste apetisana.
---- od osam do deset zalogaja hladnih jela.
....... deset zalogaja tolih jela
....... jedan do dva desertna jela, ova količina može biti smanjena ili povećana. što zavisi od mnogih faktora, pre svega od želje naručioca.
ukupna količina pića zavisi od sastava uzvanika , vremena , vrste jela, kao i želje naručioca predviđa se :
....... aperitivnih alkoholnih pića .... jedan do.... dva decilitara po osobi
.... bezalkohilnih pića oko dva decilitara po osobi.
.... piva---- dva decilitra po osobi.
...... vina....dva decilitara po osobi.
...... ostalih pića ... dva decilitara po osobi
ukupna količina pića nebi smela prelaziti količinu od jednog litra po osobi. pića možemo predviditi i više nego što je uobičajeno dato u
st.- 94.-
ponudi. jer se po ugostiteljskim normama naplaćuje samo ono što je utrošeno.
kalkulacije i normativi......
...... kod apetisana se kalkuliše količina za – deset – osoba.
...... kod hladnih jela i toplih jela , količina za deset osoba.
----- kod minjona za dvadeset komada sa planiranom maržom od 120%

pom čips kg 0,15 a’ 60 = 9, 00 – din – marža - 120% = 20, 00
.- slani bademi kg 0,20 a’ 80 = 16,00- din- marža- 120 % = 35, 00
. -masline kg 0,20 a’ 42 = 8,40- din- marža – 120% = 19,00
.- slani prutići kg 0, 15 a’ 40 = 6,00- din - marža- 120 % = 13,00


1................... kanapei s piletinomi triflama ----------
.- hleb kg 0,30 a’ 6 = 1, 80
.- maslac kg 0,04 a’ 63 = 5, 52
.- trifle kg 0,03 a’ 800 = 24, 00
.- piletina kg 0, 10 a’ 28 = 2, 80
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
31, 12
marža 120 - % 37, 34
........................................................................................................
68, 46 : 10= 6, 80

2.................. kanapei sa pršutom i šparglama ...........................
.-hleb kg 0, 30 a’ 6 = 1,80
.- maslac kg o.04 a’ 63 = 2,52
.-pršut kg 0, 05 a’ 97 = 4,85
.- špargle kg 0, 05 a’ 44 = 2,20
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11,37
marža 120.- % 13,64
................................................................................................................
25, 01 : 10 = 2,50
.3............... kanapei sa jastogom i krastavcima ........................
.- hleb kg 0,30 a’ 6 = 1, 80
.- maslac kg 0,04 a’ 63 = 2,52
.- jastoga kg 0,12 a’ 120 = 14, 40
.- krastavci kg 0,10 a’ 10 = 1,20
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
19.72
marža 120 % 23,66
.....................................................................................................................
43, 38 : 10 = 4,30
za ’’ canapes’’ koristit ćemo se prosečnom cenom od kalkulisanih , pa će cena za jadan canapes- kanape biti --- 13,60 : 3 = 4,50- din
st.-95 ........... rolnice rozbifa ...........
.- rozbifa kg 0,15 a’ 80 = 12,00
.- krastavci kg 0,10 a’ 10 = 1,00
.- aspik kg 0,04 a’ 70 = 2,80
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
15,80
marža 120 % 18, 96
...........................................................................................................................................................
34, 76 : 10 = 3,50

.......... rolnice pršuta .....................
.- njeguški pršut kg 0,15 a’ 97 = 14,55
.- sir trapist kg 0, 10 a’ 45 = 4,50
.aspik kg 0,04 a’ 70 = 2,80
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
21,85
marža 120 % 26,22
......................................................................................................................................................
48, 07 : 10 = 4,80


.................. škampi na pariski način ......................
.- repovi škampa kg 0, 12 a’ 140 = 16,80
.- soli kg 0,02 a’ 1,7 = 0,34
.- brašno kg 0,10 a’ 5 = 0,50
.- jaja kom 2 a’ 1,60 = 3,20
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
20, 84
marža 120% 25, 00
.........................................................................................................................................................
45,84 : 10 = 4,60
............................. pileće belo meso ’’orly’’ ..........................................................
.- pileće belo meso kg 0,20 a’ 28 = 5,60
.- soli kg 0, 02 a’ 1,70 = 0, 34
.- brašno kg 0,20 a’ 5 = 1,00
.- pivo l 0,10 a’ 6 = 0,60
.- soda voda l 0,10 a’ 3 = 0, 30
.- jaja kom 2 a’ 1,60 = 3,20
.- ulje l 0, 20 a’ 14 = 2, 80
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
13,84
marža 120% 16,60
........................................................................................................................................................
30, 44 : 10 = 3,00

.- ...... okruglice od mesa......... ....... ražnjići......
.- 15, 89 21, 59
marža 120 % 19, 06 marža 120 % 25,90
.............................................................. ...................................................
34,95: 10 = 3,50 47, 49 : 10 = 4,80
st.- 96.
teleće medaljone.......
..... čokoladni minjoni .........
22,84 25, 00
marža 120% 27,40 marža 120 % 30, 00
.................................................................... .....................................................................
50,24 : 10 = 5,00 55,00 : 20 = 2,70


.......... kup kristal .......
37,05
marža 120% 44, 46
......................................................................
81, 50 : 10 = 8.20

.........Ponuda za organizaciju garden party---------
narucilac: klub mediteran - pariz . agencija kikinda tel. 00000.
vrsta obroka: garden party- vrtni prijem .
povod : dan frncuske republike.
dan i sat održavanja : ? ? ?
mesto održavanja: terasa s bazenom hotela ( naziv hotela )
broj uzvanika : 220- dvesto dvadeset.
oblik stola: glavni stol u obliku obrnutog slova ’’ c’’ .- za – 22.- osobe. ostala 44.- kom.-stola za četiri i šest osoba.
dekoracija.: a- terase, postojeće zelenilo i japanski vrtovi. – b.- stolovi žardinjere s crvenim ružama. -.-. c- 220.- kom-karanfila se daje uzvanicima kod ulaza iz velikih vaza.
................... popis jela i pića.............
menu
apetisani : pom čips, slani badem, maslinke, slani prutići, grisini == 2.156- din.
hladna jela: kanapei tri vrste , rolnice rozbifa , rolnice pršuta == 6.622- din.
topla jela : škampi na pariski , piletina orli, okruglice od mesa, ražnjići, medaljoni teleći == 10.274- din
dezertna jela : čokoladni minjoni, kup kristal == 2.992- din
piće : iznos predviđena količina ==21.692- din
cigarete : danhil, drina, šibice == 1.025- din.
muzika sastav ’’meduze ’’ === 2.000- din
program : ansambl ’’kolo’’ bg. === 6.500.- din.
cena dekoracije : 150- kom - a’ 3 – karanfili- 220- kom- a ’ 1,50- ukupno = 780.-.din.
rekapitulacija : jela ............... 22. 044
pića ............... 21.692
muzika............. 2.000
ansambal........... 6.500
dekoracija........ 780
ukupno ................................................................. 54.041
po osobi ........................................................ 245. 60


st.- 97. prema dogovoru s vašim predstavnikom gospodinom m. karuzo šaljemo vam ponudu za organizaciju gerden – party.nadamose da ćete sa asortimanom jela oipića biti zadovoljni. prema vašoj želji ugovorili smo muzički sastav kao i ansambal’’ kolo. ’’ ako ste saglasni sa našom ponudom , molimo da nam to potvrdite ili pak pošaljete posebnu porudžbenicu s eventualnim izmenama i dopunama,.
sa posebnim poštovanjem lepo vas pozdravljamo
Kikinda. datum šef servisa
Civadelić Stipe-POREČ

<< 05/2006 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
172644

Powered by Blogger.ba